[div class=”col-xs-12 col-sm-6 nh-item”] Thông Tin Thanh Toán Đồng Phục Maula.vn [div class=”clear”]

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

– Chủ tài khoản: Trần Trung Nghĩa

– Mã số tài khoản: 0501 000 003 860

– Chi nhánh: Bắc Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh

[/div][div class=”col-xs-12 col-sm-6 nh-item”]

Thông Tin Thanh Toán Đồng Phục Maula.vn

[div class=”clear”]

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

– Chủ tài khoản: Trần Trung Nghĩa

– Mã số tài khoản: 190 2892 2418 015

– Chi nhánh: – Tp. Hồ Chí Minh

[/div][div class=”col-xs-12 col-sm-6 nh-item”]

Thông Tin Thanh Toán Đồng Phục Maula.vn

[div class=”clear”]

Ngân hàng Á Châu “ACB”

– Chủ tài khoản: Trần Trung Nghĩa

– Mã số tài khoản: 7577 8909

– Chi nhánh: Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh

[/div][div class=”col-xs-12 col-sm-6 nh-item”]

Thông Tin Thanh Toán Đồng Phục Maula.vn

[div class=”clear”] Ngân hàng Đông Á – DONGA BANK [div class=”clear”] – Chủ tài khoản: Trần Trung Nghĩa

– Mã số tài khoản: 0101 171 459

– Chi nhánh: Quận 10 – Tp.Hồ Chí Minh

[/div][div class=”col-xs-12 col-sm-6 nh-item”] Thông Tin Thanh Toán Đồng Phục Maula.vn [div class=”clear”]

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV

– Chủ tài khoản: Trần Trung Nghĩa

– Mã số tài khoản: 3141 000 016 3423

– Chi nhánh: Đông Sài Gòn – Tp.Hồ Chí Minh

[/div][div class=”col-xs-12 col-sm-6 nh-item”]

Thông Tin Thanh Toán Đồng Phục Maula.vn

[div class=”clear”]

Ngân hàng TM-CP Sài Gòn Thương Tín

– Chủ tài khoản: Trần Trung Nghĩa

– Mã số tài khoản: 0600 1515 8541

– Chi nhánh: Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh

[/div][div class=”col-xs-12 col-sm-6 nh-item”]

Thông Tin Thanh Toán Đồng Phục Maula.vn

[div class=”clear”]

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

– Chủ tài khoản: Trần Trung Nghĩa

– Mã số tài khoản: 6400 2054 89359

– Chi nhánh: – Gia Định Tp. Hồ Chí Minh

[/div][div class=”col-xs-12 col-sm-6 nh-item”]

Thông Tin Thanh Toán Đồng Phục Maula.vn

[div class=”clear”]

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

– Chủ tài khoản: Trần Trung Nghĩa

– Mã số tài khoản: 1407 148 491 66 130

– Chi nhánh:  Cộng Hòa – Tp.Hồ Chí Minh

[/div]